UNO – NAOSHIMA (MIYANOURA)

UnoDpt. MiyanouraArriv.
06:10 06:30 F
06:25 06:40 H
06:30 06:50 F
07:20 07:40 F
08:22 08:42 F
09:22 09:42 F
10:00 10:15 H
11:00 11:20 F
12:15 12:35 F
13:00 13:15 H
13:50 14:05 H
14:25 14:45 F
15:30 15:50 F
16:05 16:20 H
16:30 16:50 F
17:05 17:25 F
18:53 19:13 F
20:25 20:45 F
22:30 22:45 H
00:35 00:50 H N
MiyanouraDpt. UnoArriv.
06:00 06:20 F
06:40 07:00 F
07:50 08:10 F
08:52 09:12 F
09:52 10:12 F
10:25 10:40 H
11:10 11:30 F
12:05 12:20 H
12:45 13:05 F
13:25 13:40 H
14:15 14:30 H
14:55 15:15 F
16:02 16:22 F
16:35 16:55 F
17:35 17:55 F
19:02 19:22 F
20:25 20:45 F
21:15 21:30 H
22:05 22:20 H
00:15 00:30 H N

Capacity

Ferry : 450 - 500 passengers
High Speed Passenger Boat : 80 passengers

Fee

Ferry & High Speed Passenger Boat : Adult ¥290 Child ¥150
Night Ferry : Adult ¥580 Child ¥290

F = Ferry
H = High Speed Passenger Boat
N = Night Boat