ISLAND INDEX

NAOSHIMA

004

Naoshima Bath …

Shinro Ohtake

007

Mukaijima Proj…

Tadashi Kawamata

-

Art House Proj…

Tatsuo Miyajima

-

Art House Proj…

Hiroshi Sugimoto

-

Art House Proj…

James Turrell

-

Art House Proj…

Shinro Ohtake

-

Art House Proj…

Rei Naito

005

Art House Proj…

Hiroshi Senju

006

Art House Proj…

Yoshihiro Suda

078

Naoshima Theat…

Monochrome Circus & Shigeki Hat…

-

Blind Blue Lan…

Teresita Fernández

-

Benesse House …

Tadao Ando

-

Chichu Art Mus…

Tadao Ando

009

Coffin of Ligh…

Hiroshi Sugimoto

010

Lee Ufan Museum

Lee Ufan

077

Naoshima Onna …

Naoshima Onna Bunraku