ISLAND INDEX

HONJIMA

-

New Port:Masar…

Sohei Iwata × Prominority

105

Departure

Akira Ishii

106

Siebold Garden

Karin van der Molen & Pat van B…

107

A Project of S…

Kazuko Murao

108

Tinnitus

Jun Homma

109

In Disintegrat…

Setsuko Mori

110

Bridge

Rikigosan(Riki Kato, Godai Wata…

112

To be here

Aya Taira and Mariko Nishioka

E21

“Uto Sou Sou” …

Ondekoza

111

Zenkonyu x Tam…

Tadashi Saito×Shiwaku Carpenter…

113

Fluid City

Genichiro Inokuma