ISLAND INDEX

IBUKIJIMA

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

135

Oiwa Island2

Oscar Oiwa

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

135

Unsinkable Ship

Ryo Toyofuku+Chiba Art School

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

136

House of Toilet

Daigo Ishii

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

137

A murmur of small island

Kim Taebeom

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

138

Nocturne

Tomoko Mukaiyama

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

139

Step

LUNA..CLIP..

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

140

Ibukijima Rainbow Hut

Tsuneo Sekiguchi

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

141

Island Planning Lab, Ibuki

MIKAN+Shohei Oka+Sogabe Lab. Ka…

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

E23

Nocturne

Tomoko Mukaiyama

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

E24

Stroll in Town - Evening Music 2013 -