ISLAND INDEX

TAKAMIJIMA

115

Sea Room

Toshihiro Komatsu

116

Balefire of th…

Ryo Wakabayashi

117

Awe - Reviving…

Fumiko Ichimura + Hirotaka Naka…

118

Homage to Taka…

Michihiro Konishi + Erika Kusum…

119

Every Moment

Aki Aoki

120

Submission Hou…

Teppei Sako

121

Transition Hou…

Kayako Nakashima

122

House of Octop…

Ohji Yoshino

123

House of Pyret…

Haruyuki Uchida

125

Terrace of Inl…

Masahito Nomura

114

Shin Nagisa Cu…

Minako Nishiyama

124

Itamochi Villa…

Restoration of Itamochi Village…

E22

Navy Queen

Keiji Aiuchi+Makiko Sakurai