ISLAND INDEX

NAOSHIMA

Photo:Daisuke Aochi

Photo:Daisuke Aochi

na01

Red Pumpkin

YAYOI KUSAMA

na02

Marine station "Naoshima"

KAZUYO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA …

Photo:Yasushi Ichikawa

Photo:Yasushi Ichikawa

na03

BUNRAKU PUPPET

José de Guimarães

Photo:Jin Fukuda

Photo:Jin Fukuda

na04

Naoshima Pavilion

Sou Fujimoto

Photo: Osamu Watanabe

Photo: Osamu Watanabe

na05-B

Naoshima Bath "I❤湯 (I Love YU)"

Shinro Ohtake

Yoichi Midorikawa “Shiroi-mura” White Village – Record In A Lime Factory (1954)

Yoichi Midorikawa “Shiroi-mura” White Village – Record In A Lime Factory (1954)

na06-B

Setouchi "Yoichi Midorikawa" Museum

Yoichi Midorikawa
Taira Nishizawa

na07-B

The Naoshima Plan 2019“The water”

Hiroshi Sambuichi

Photo:Shigeo Ogawa

Photo:Shigeo Ogawa

na08

Naoshima Hall

Hiroshi Sambuichi

na09

Naoshima Port Terminal

KAZUYO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA …

Photo:Yoshihiro Asada

Photo:Yoshihiro Asada

na10-B

ANDO MUSEUM

Tadao Ando

Photo:Ken'ichi Suzuki

Photo:Ken'ichi Suzuki

na11-B

Art House Project "Kadoya"

Tatsuo Miyajima

Photo:Hiroshi Sugimoto

Photo:Hiroshi Sugimoto

na12-B

Art House Project "Go'o Shrine"

Hiroshi Sugimoto

Photo:Ken'ichi Suzuki

Photo:Ken'ichi Suzuki

na13-B

Art House Project "Minamidera"

James Turrell

Photo:Osamu Watanabe

Photo:Osamu Watanabe

na14-B

Art House Project "Gokaisho"

Yoshihiro Suda

Photo:Ken'ichi Suzuki

Photo:Ken'ichi Suzuki

na15-B

Art House Project "Ishibashi"

Hiroshi Senju

Photo:Ken'ichi Suzuki

Photo:Ken'ichi Suzuki

na16-B

Art House Project "Haisha"

Shinro Ohtake

Photo: Naoya Hatakeyama

Photo: Naoya Hatakeyama

na17-B

Art House Project "Kinza"

Rei Naito

Photo:Hiroshi Sugimoto

Photo:Hiroshi Sugimoto

na18-B

Benesse House Park

Tadao Ando

Photo:Tadasu Yamamoto

Photo:Tadasu Yamamoto

na19-B

Benesse House Museum

Tadao Ando

Photo:Tadasu Yamamoto

Photo:Tadasu Yamamoto

na20-B

Lee Ufan Museum

Lee Ufan
Tadao Ando

Photo:Mitsumasa Fujitsuka

Photo:Mitsumasa Fujitsuka

na21-B

Chichu Art Museum

Tadao Ando

na22

LABYRINTH OF CHERRY BLOSSOM

Tadao Ando

na23-B

Sense in the distance

Chiyoko Todaka