ISLAND INDEX

TESHIMA

Photo:Keizo Kioku

Photo:Keizo Kioku

te01

Teshima islandscape

Koji Kakiuchi

Photo:Tadasu Yamamoto

Photo:Tadasu Yamamoto

te02-B

Teshima Yokoo House

Tadanori Yokoo
Yuko Nagayama

Photo:Shintaro Miyawaki

Photo:Shintaro Miyawaki

te03-B

Needle factory

Shinro Ohtake

te04

UMITOTA

Akira Minagawa/Shinichiro Ogata

Photo: Naoharu Obayashi

Photo: Naoharu Obayashi

te05-B

TESHIMA SEAWALL HOUSE

Anri Sala

Photo:Keizo Kioku

Photo:Keizo Kioku

te06

Korogaru Park in Teshima ©Yamaguchi Center for Arts and Media

Kohei Izutsu / Daiya Aida

Photo:Osamu Nakamura

Photo:Osamu Nakamura

te07-B

Tom Na H-iu

Mariko Mori

Photo:Osamu Nakamura

Photo:Osamu Nakamura

te08

Particles in the Air / Karato

Noe Aoki

Photo:Osamu Nakamura

Photo:Osamu Nakamura

te09

Your First Color(Solution In My Head-Solution In My Stomach)

Pipilotti Rist

Photo:Osamu Nakamura

Photo:Osamu Nakamura

te10

Shima Kitchen

Ryo Abe

Photo:SUZUKI shin

Photo:SUZUKI shin

te11-B

Storm House

Janet Cardiff & George Bures Mi…

te12-B

La forêt des murmures

Christian Boltanski

Photo:Ken'ichi Suzuki

Photo:Ken'ichi Suzuki

te13-B

Teshima Art Museum

Rei Naito
Ryue Nishizawa

Photo:Kimito Takahashi

Photo:Kimito Takahashi

te14

No one wins – Multibasket

Llobet & Pons

Photo:Yasuhide Kuge

Photo:Yasuhide Kuge

te15-B

Les Archives du Coeur

Christian Boltanski

Photo:OMOTE Nobutada

Photo:OMOTE Nobutada

te16-B

Teshima 8 Million Lab/Red Silk of Fate – Tamaki's Crush

Sputniko!
Yuri Naruse / Jun Inokuma

Photo:Keizo Kioku

Photo:Keizo Kioku

te17

New Project (Untitled), In Progress

Tsuyoshi Tane
Chiharu Shiota