Redesign Project

 • Setouchi Gelato Whole Seto Inland Sea

  352yen(+Tax) Production: OTTIMO Co.Ltd. Design: Yoko Yasuda,Yuichi Kayano

 • Soy sauce beans

  320yen(+Tax) Production: O-NISHI SHOKUHIN CO.,LTD. Design: Miwa Ishimi

 • Oisii Olive Cider

  186yen(+Tax) Production: Tanimoto Co.Ltd. Design: terai mariko

 • Wasanbon Horohoro Cookie

  500yen(+Tax) Production: Löwe Co.Ltd. Design: Susumu Inoko

 • MARUGAME UCHIWA「Octopus」

  1,297yen(+Tax) Production: Uchiwa Studio Mitani Design: Motoko Torigoe

 • MARUGAME UCHIWA「Seagull, polka dot UCHIWA」

  1,297yen(+Tax) Production: Uchiwa Studio Mitani Design: Mayumi Hashimoto

 • MARUGAME UCHIWA「SETOUCHI CHAT」

  1,297yen(+Tax) Production: Uchiwa Studio Mitani Design: Tetsushi Tomita

 • MARUGAME UCHIWA「MARUGAME MODERN」

  1,297yen(+Tax) Production: Uchiwa Studio Mitani Design: Tetsushi Tomita

 • MARUGAME UCHIWA「Sunset and Mountain」

  1,297yen(+Tax) Production: Uchiwa Studio Mitani Design: GUSTAV KLIM

 • MARUGAME UCHIWA「The Horizon」

  1,297yen(+Tax) Production: Uchiwa Studio Mitani Design: Shinsuke Fujii

 • Extra Virgin Olive Oil

  1,945yen(+Tax) Production: Saegusa Zoen Co.Ltd Design: Tatsuro Hirano

 • Kawara Senbei

  600yen(+Tax) Production: Soka Kutsuwa-do Co.Ltd. Design: Anna Kovecses

 • Hyoge Mame

  880yen(+Tax) Production: Matsuura Toritsuken Design: Yoko Yasuda,Hitomi Yasuda

 • Heribbon

  2,000yen(+Tax) Production: Yamashita Tatami Shoten Design: Naruhito Tokumaru

 • Tenobe Olive Pasta

  700yen(+Tax) Production: Kyoei Shokuryo Design: Kenichi Matsumoto

 • Canned Obara Beniwase

  400yen(+Tax) Production: Sanuki Kanzume Design: Kenichi Matsumoto

 • Iidako Umani

  880yen(+Tax) Production: Tamamo Design: Yoko Kitahara

 • Takase-cha

  800円(+Tax) Production: Takase Chagyou Design: Tatsuro Hirano

 • Shirimp Senbei

  1,000円(+Tax) Production: Shimahide Co.Ltd. Design: Kenichi Matsumoto

 • Ayakiku Karinshu

  800円(+Tax) Production: Ayakiku Sake Brewing Co.Ltd. Design: Shunsuke Keimoto

 • Sanuki Takamatsu Chihama Ajinori/Yakinori

  850円(+Tax) Production: Chihama-Suisan Co.Ltd. Design: Hiroto Nagai

※ All prices are excluding tax.